Barefootrunning.buurtwijzer.be

Over kinderschoenen, over bewegen en plezier, en natuurlijk lopen ...

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Het Oostafrikaanse geheim

Een team Zweedse onderzoekers wilde via een vergelijkende proef tussen ongetrainde Zweedse en ongetrainde Keniaanse jongeren nagaan waarom Oost-Afrikanen zo veel sneller kunnen lopen. Het fitheidsniveau van de beide groepen was bij aanvang hetzelfde. Wat zou het resultaat zijn als deze jongeren allemaal een identiek trainingsprogramma doorliepen? 

Binnen de kortste keren staken de Kenianen de Zweden voorbij. Al de mogelijke oorzaken werden onderzocht: bloed- en spiersamenstelling, zuurstofopnamecapaciteit, bouw van het skelet en nog vele andere zaken. In het algemeen gezien waren er geen belangrijke verschillen vast te stellen tussen de beide groepen jongeren.    

Uiteindelijk hebben de Zweedse onderzoekers het doorslaggevende verschil gevonden: bij de meeste Kenianen zijn de onderbenen opmerkelijk lichter gebouwd. Ze hebben smallere kuiten en iets kleinere voeten. Daardoor hebben ze een duidelijk lager energieverbruik tijdens het lopen.

Ventiel in een wiel

Wetenschappelijk is het energetisch voordeel van een lichter onderbeen gemakkelijk te verklaren aan de hand van een fiets. Het bewegen van een ventiel in een wiel wordt vergeleken met de beweging van een fietszadel tijdens de verplaatsing.

Als de fiets vooruitgaat, dan maken het zadel en het wiel beiden een voorwaartse verplaatsing. In het wiel zelf gaat ondertussen het ventiel cirkelvormig van onder naar boven en omgekeerd. Op en neer bewegen kost aanmerkelijk meer energie dan zich op het vlakke voortbewegen. 

Met enige fantasie kan men de knieën van een loper beschouwen als de as van een wiel. De voeten (en onderbenen) draaien als een ventiel in het rond terwijl het gehele lichaam voorwaarts gaat. 

Als loper kan men zijn energieverbruik in grote mate doen dalen door de voeten minder hoog in de lucht te gooien tijdens de beencyclus. In de armbeweging kan er eveneens winst gehaald worden door meer met een “zaagbeweging” te lopen in plaats van de armen tegen de zwaartekracht in op en neer mee te laten gaan.

 

Blanke Kenianen

Zeer dunne onderbenen gecombineerd met relatief kleine voeten is een lichaamskenmerk dat voornamelijk voorkomt in Oost-Afrika.

Belgische of Nederlandse atleten met een dergelijke lichaamsbouw kunnen in principe dezelfde resultaten neerzetten als hun zwarte collega’s. Belangrijk is daarbij wel dat ze met dezelfde basis starten.

Kenianen en Ethiopiërs lopen heel hun jeugd op blote voeten. Daardoor beschikken ze over meer veerkracht. Door veel te bewegen van jongs af aan hebben ze tevens een goede trainingsbasis. De gezonde vetarme voeding speelt ook een rol. Daarenboven is de luchtpijp bij de Oost-Afrikanen breder geworden om per ademhaling meer zuurstof te kunnen opnemen. Deze aanpassing tijdens de jeugdjaren is het gevolg van het constant leven op grote hoogte in ijle lucht.   

Als blanke atleet kan men een deel van deze achterstand bijwerken door de voeten te versterken en op regelmatige basis hoogtestages in te lassen. Zo kan er meer trainingsarbeid verricht worden zonder kwetsuren en vergroot de zuurstofopnamecapaciteit door het verhoogde aantal rode bloedcellen.

Kenianen en Ethiopiërs lopen heel hun jeugd op blote voeten. Daardoor beschikken ze over meer veerkracht. Door veel te bewegen van jongs af aan hebben ze tevens een goede trainingsbasis. De gezonde vetarme voeding speelt ook een rol. Daarenboven is de luchtpijp bij de Oost-Afrikanen breder geworden om per ademhaling meer zuurstof te kunnen opnemen. Deze aanpassing tijdens de jeugdjaren is het gevolg van het constant leven op grote hoogte in ijle lucht.   

Als blanke atleet kan men een deel van deze achterstand bijwerken door de voeten te versterken en op regelmatige basis hoogtestages in te lassen. Zo kan er meer trainingsarbeid verricht worden zonder kwetsuren en vergroot de zuurstofopnamecapaciteit door het verhoogde aantal rode bloedcellen.


→ → → Vorige pagina: 5. Lood in de schoenen